Port Sud

Port Sud

Port Sud

Port Sud

Port Sud

Zuidhaven

Doelstelling en middelen

Zuidhaven is een plaatselijk ontwikkelingsproject in de zone van het kanaal Brussel-Charleroi, gaande van het Biestebroekdok tot de sluis van Molenbeek. De partners coördineren hun inspanningen om de troeven van het actiegebied middels sociale en economische doelstellingen op te waarderen: die actie kan betrekking hebben op de verbetering van infrastructuren, ruimtelijke ordening, verfraaiing, communicatie, aantrekking van nieuwe economische spelers, gecoördineerde aanmoediging van nieuwe activiteiten die werkgelegenheid scheppen enz.

Centraal in het Zuidhavenproject staan de renovatie en de nieuwe bestemming van de oude Molens van Anderlecht waar in 2015 de COOP zal worden gehuisvest met het Ontdekkingscentrum Kanaal, een onthaalruimte voor bedrijven en een innovatieve scheepswerf.

Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de programmering van het EFRO-fonds voor de periode 2007-2013. 

COOP
Het Ontdekkingscentrum Kanaal
In het centrum van de zone Zuidhaven zal de opening van COOP eind 2015 meteen een directe zichtbaarheid geven aan de nieuwe dynamiek ZUIDHAVEN.

Een open school van burgerzin.
Voor zeer uiteenlopende belangstellenden biedt COOP een cultureel en educatief programma aan dat helemaal is afgestemd op de realiteit in de Brusselse kanaalwijken. De leidraad is het idee dat zowel het leven als de natuurlijke omgeving en de menselijke activiteit vrij snel en doorlopend veranderen, wat eigen is aan de geschiedenis van dit deel van de stad.

Het codewoord is ‘doen’!
Betrokkenheid van het publiek in de activiteiten en de workshops is de leidraad van een bezoek. Het komt er vooral op neer zich de ontdekkingen toe te eigenen. Daarom geeft COOP er de voorkeur aan mensen zelf ervaring te laten opdoen in een bepaalde situatie en ze elkaar te doen ontmoeten.

Een uitgebreid partnership
COOP nodigt de plaatselijke actoren uit voor innoverende vormen van samenwerking. Het project nam al van bij de uitwerking de realiteit, de ideeën en denkbeelden omtrent de kanaalzone mee aan boord middels verschillende partnerships met scholen, wijkverenigingen en actoren op het gebied van cultuur, leefmilieu, erfgoed enz.

De Scheepsinnovatiewerf
De Scheepsinnovatiewerf van Anderlecht zal zijn activiteit richten op de bouw en de restauratie van houten vaartuigen. De doelstelling van de werf is het opwekken van een innovatieve sociale en economische activiteit gelinkt aan het Kanaal van Charleroi en de waterwegen in het algemeen.

Het project is een initiatief van de Sc Anderlecht Moulart en wordt uitgevoerd in het kader van Zuidhaven met subsidies van het Europese EFRO-fonds.

Een KMO-ruimte

COOP wil zowel kantoorruimte als werkplaatsen en vergaderruimten ter beschikking stellen van KMO’s volgens twee contractmodaliteiten:

  • - terbeschikkingstelling van lege ruimte van 60 tot 250 m²
  • - terbeschikkingstelling van uitgeruste ruimten van 30 tot 60 m2, met bijpassend faciliteitenpakket voor een vast bedrag alles inbegrepen.

De ruimten worden in functie van de behoeften tegen aangepaste prijzen ter beschikking gesteld.

KMO’s beschikken op die manier over een professionele werkomgeving met bovendien gemeenschappelijk onthaal, een eigen restaurant in het centrum en een zeer vlotte bereikbaarheid.

Onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum en de Ring.

 

PORT-SUD
Quai Demets 23
B-1070 Bruxelles
M +32 475 23 80 45
info@portsud.be
www.portsud.be

- - - - - -
port-sud.be

Scheikundigestraat 34 - 36 B-1070 Anderlecht T 02 529 00 00 info@euclides.irisnet.be