Centre Euclides

Community Local Led Development

LED 2.0 is een door Euclides ontwikkelde vernieuwende voorziening ter versterking van een economische ontwikkeling die vooral op plaatselijke acteurs berust. We werken in de Anderlechtse wijken van Kuregem, Kanaal en Anderlechtse Poort

LED 2.0 kadert in de dynamiek van de Community Local Led Development van de Europese Unie, die initiatieven van plaatselijke actoren ten gunste van de plaatselijke economische vooruitgang wil stimuleren.

De doelstelling van LED 2.0 is economische partnerships te doen ontstaan die voor een meerwaarde en plaatselijke werkgelegenheid zorgen, vertrekkende van nieuwe allianties en synergiën tussen de openbare sector, bedrijven, verenigingen, actoren in de sociale economie en ruimtelijke ordening.

Opsporen en doen ontluiken van nieuwe projecten

LED 2.0 organiseert een actie om de latente mogelijkheden bij plaatselijke operatoren in het oog te houden (bedrijven, overheid, verenigingen, actoren in de plaatselijke economie). Daarvoor worden gespecialiseerde technieken aangewend.

Vanaf de eerste ontmoeting met de plaatselijke actoren wordt een matchingstrategie opgezet tussen, enerzijds, de intenties/ideeën/projecten voor de ontwikkeling van het plaatselijke bedrijf en, anderzijds, de bestaande dynamiek in het economische weefsel, de ondersteunende voorzieningen van de overheid, de aanvullende mogelijkheden, de mogelijkheden inzake werkgelegenheid enz.

Zo wordt het inzamelen van informatie, faciliteiten en partners opgebouwd naargelang de dimensie en de actiemomenten van de drager van het project zelf.

Initiatie tot de plaatselijke economische dynamiek

Inzicht in de plaatselijke socio-economische logica is een belangrijke hefboom voor ontwikkeling bij de economische actoren die een duurzaam project beogen.

LED 2.0 zet een actie op tot initiatie in de territoriale aspecten, de sectorale strategieën, de bestaande projecten voor ondernemingen of marktsectoren.

De initiatie is bestemd voor kandidaten die de oprichting van een bedrijf overwegen, voor gevestigde ondernemers en andere actoren in het sociaaleconomische bereik.

De ontwikkeling van deze initiatie in de vorm van gemeenschappelijke workshops bevordert de netwerken en de transversale circulatie van economische informatie op het beoogde grondgebied.

Het LED-project wordt gelanceerd in het kader van het Duurzaam Wijkcontract ‘Passer’ van de Gemeente Anderlecht en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Euclides ijvert momenteel voor een versterking van het initiatief door het in het kader van de EFRO-programmatie 2014-2020 te laten inschrijven.

LED 2.0
Rue du Chimiste 34-36
B - 1070 Anderlecht

T +32 2 529 00 00
info@euclides.irisnet.be
--------
José Menendezeuclides
Agentschap voor
plaatselijke ontwikkeling

 

Scheikundigestraat 34 - 36 B-1070 Anderlecht T 02 529 00 00 info@euclides.irisnet.be