Het team van Euclides

euclides

De actie van Euclides maakt deel uit van de zogenaamde plaatselijke ontwikkelingsdynamiek of de Community Local Led Development en haalt zijn inspiratie bij de coöperatieve ondernemingsvormen en de sociale economie. Onze permanente band met de realiteit, met de actoren en de mogelijkheden van ons actieterrein, vormt de kern van onze aanpak.

Euclides werkt samen met de bewoners, verenigingen, beginnende of gevestigde ondernemers, openbare instanties en opleidingsentiteiten met als oogmerk de vestiging en het welslagen van interessante sociaaleconomische activiteiten in de Anderlechtse wijken van de Anderlechtse Poort en het kanaal.

Het bedrijvencentrum en het lokale economie loket, beide opgericht in 1994, vormen de centrale verankering van Euclides. Vanuit die voorzieningen ontstond in de loop van de voorbije 20 jaar een vrij intens weefsel van samenwerking en kennis. Daardoor kwamen verschillende voorzieningen tot stand die vandaag samen het agentschap voor lokale ontwikkeling Euclides vormen dat nu al uit een tiental test- of vaste projecten bestaat.

Euclides is een coöperatieve die in 1994 werd opgericht. Ze omvat bedrijven uit zowel de privé als de openbare sector, verenigingen en personen (Gemeente Anderlecht, Abattoir sa/nv, Citydev, Casi-Uo Coften asbl, Trait d’Union asbl, Mission locale pour l’Emploi d’Anderlecht asbl, Pierre reniers, Charles Blancke).

Voor de meeste voorzieningen die we aanbieden, betekent deze convergentielogica van plaatselijke actoren rond concrete acties een doorslaggevende benadering. We vermelden in het bijzonder ZUIDHAVEN, gefinancierd door het fonds EFRO 2007-2013, waarbij verschillende actieve partnerships zijn ontstaan met instellingen zoals de Haven van Brussel of het bedrijf Elia, evenals een heel netwerk van samenwerkingen met gemeentescholen, talrijke verenigingen en bewoners. Vermeldenswaard zijn ook de Volksuniversiteit en de Stagecentrale die een duidelijke vooruitgang laten optekenen inzake samenwerking onder bewoners of het op elkaar afstemmen van de technische onderwijsinstellingen van Anderlecht en het bedrijfsleven.

Euclides geniet sinds 1994 de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor verschillende acties tekent ook de Gemeente Anderlecht present als een uitmuntende partner. Ook de Europese Gemeenschap heeft aan de ontwikkeling van ons initiatief bijgedragen middels het programma URBAN (1999-2000) en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2002-2006 en 2007-2013.

 

 

 

euclides SCRL
Scheikundigestraat, 34-36 
B 1070 Anderlecht

T +32 2 529 00 00
info@euclides.irisnet.be
--------euclides
bedrijvencentrum &
Agentschap voor lokale ontwikkeling


 

Scheikundigestraat 34 - 36 B-1070 Anderlecht T 02 529 00 00 info@euclides.irisnet.be